Restauratie kapel kerkhof

U heeft met uw donaties een zeer gewaardeerde bijdrage geleverd aan de restauratie van de fraaie gebrandschilderde ramen in de voormalige doopkapel. Op het grote reclamebord vóór de pastorietuin kunt u zien dat ook de stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk als sponsor nadrukkelijk vermeld staat.

Maar de restauratiewerkzaamheden zijn nog niet achter de rug. Ook de oude kapel op het kerkhof moet nódig aangepakt worden. Samen met de beheerders van de kerk gaat de stichting Vrienden nu bekijken welke bijdrage aan deze restauratiewerkzaamheden verleend kan worden.

Kapel op het kerkhof Kapel op het kerkhof Kapel op het kerkhof