De vaandels in de Bonifaciuskerk

VaandelDe oude vaandels in de Bonifaciuskerk in Alphen behoren tot onze kerkschatten en zijn een beschermd erfgoed. Het hele jaar worden ze dan ook veilig opgeborgen. Echter in de maand november worden ze in de kerk geplaatst. Dan zijn ze voor iedereen in hun volle glorie te bewonderen. Dit is vanaf Allerheiligen (1 november) tot het feest van Christus Koning, dat is laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag vóór de eerste zondag van de advent).
Nu worden de vaandels met heel veel zorg bewaard, maar helaas is de factor “tijd” mede bepalend voor de staat waarin de vaandels verkeren. Mede door de steun van velen aan de Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk zijn we in staat een bijdrage te leveren om ze vakkundig te laten restaureren. Zo kunnen ze in ieder geval de eerste honderd jaar weer mee