Concerten Capella Sine Nomine

Zondag 22 mei:          Reflections
Zondag 30 oktober:    La Divina Commedia

Aanvang: 15.00 uur
Gratis toegang met na afloop een deurcollecte

De concerten vinden plaats met inachtneming van de geldende corona regels